Blog
Ad Customizers voor Google search

Advertenties met customizers om real-time veranderingen van product informatie te tonen. Dat is, kort gezegd, waar onze gebruikers om vroegen en de reden datwaarom we ad customizers in bGenius mogelijk hebben gemaakt hebben.

Wat hebben we ontwikkeld

Dynamic Advertising kan duizenden, miljoenen relevante advertenties maken. Het is nu mogelijk om hier ad customizers aan toe te voegen, zoals prijzen. Deze kunnen nu worden toegevoegd in plaats van statische tekst.

Welk probleem hebben we opgelost

Wanneer je iets aanpast in een advertentie, worden er nieuwe advertenties gecreëerd. De oude advertentie wordt verwijderd. Dit is slecht voor je quality score en je advertentie verliest de historische data.
Sinds de invoering van ad customizers is dit geen probleem meer, omdat de tekst in de advertentie zelf niet meer wordt aangepast. Door middel van de ad customizer wordt de waarde in de ad aangepast in plaats van de tekst, waardoor er geen nieuwe ads meer worden gemaakt! Probleem opgelost!

Wat vertelt Genius Richard erover?

Ik heb een project gemaakt voor één van mijn klanten, waarin de prijzen van producten via de ad customizers aangepast worden. We kunnen nu elke zes uur prijzen aanpassen, zonder het verlies van historische data! Mogelijk gaan we zelfs over op het uurlijks bijwerken van de prijzen. Top show!

Back to overview