Search – Clusteranalyse

Introductie

bGenius wordt veel gebruikt om online campagnes te beheren, daarbij maken ze gebruik van een groot aantal zoekwoorden waarop ze gevonden willen worden in zoekmachines. Deze zoekwoorden bedenkt de online marketing consultant zelf, ze worden aangeleverd door een klant, of ze worden afgeleid van de website van een klant. Daarnaast bestaan er externe partijen die op basis van zoekgedrag inventariseren welke zoekwoorden interessant kunnen zijn. Deze zoekwoorden worden vervolgens gefilterd en gecategoriseerd. Dit wordt een search-clusteranalyse genoemd. Op basis van deze analyse krijgt een klant inzicht in zoekwoorden die voor zijn branche interessant kunnen zijn.

Een search-clusteranalyse is tijdrovend werk en moet grotendeels handmatig worden uitgevoerd door middel van filters in Microsoft Excel. Doordat de analyse in Microsoft Excel gedaan wordt, loop je snel tegen limieten aan. Daarnaast is het niet schaalbaar genoeg en kun je het niet precies zo instellen als je zelf wilt. Door deze beperkingen is er de behoefte om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om delen van de search-clusteranalyse te automatiseren.

Opdrachtomschrijving

Maak met behulp van Machine Learning een algoritme dat aan de hand van eerder gecategoriseerde zoektermen zelf categorieën kan voorstellen voor nieuwe zoektermen. Deze tool moet kunnen leren van correcties van een gebruiker en nieuwe categorieën die een gebruiker kan toevoegen.

Deliverables

Deze opdracht heeft als resultaat een onderzoek naar de mogelijkheden om Machine Learning toe te passen bij het doen van een search-clusteranalyse. Ook wordt er een tool of algoritme gemaakt waarbij Machine Learning daadwerkelijk wordt toegepast op een search-clusteranalyse.

De student volgt momenteel HBO- of WO-opleiding Informatica en heeft affiniteit met moderne programmeertechnieken zoals Java, Spring, JPA/Hibernate, CAS, Kafka, SQL, GIT en Angular. Ook is de student bekend met de Scrum werkmethode.

Gezocht profiel

De afstudeerder volgt momenteel HBO- of WO-opleiding Informatica en heeft affiniteit met moderne programmeertechnieken zoals Java, Spring, JPA/Hibernate, CAS, Kafka, SQL, GIT en AngularJS. Ook is de afstudeerder bekend met de Scrum werkmethode.

CV bestand uploaden:

Motivatie bestand ulpoaden:

Voor meer informatie of vragen over deze vacature, kan je telefonisch contact opnemen met Saskia Koster. Dit kan zowel telefonisch (+31 207993162) of per mail(jobs@bgenius.com)