Self-learning Dashboard

Introductie

bGenius is een systeem met vele klanten en vele mogelijkheden. Daarom heeft bGenius naast het development team ook een Client Solutions team. Dit team helpt klanten met uitdagingen, helpt nieuwe klanten op weg binnen bGenius en benadert klanten proactief bij kansen. Naast al deze ondersteunende rollen heeft Client Solutions ook de taak om in de gaten te houden wat de status is van bGenius. Hierbij wordt gekeken of alle processen nog draaien, of alle API-calls goed doorkomen, of er niet te veel errors in het systeem staan, etc.

Opdrachtomschrijving

Om de status van bGenius in de gaten te houden hebben we een technisch dashboard. Op dat dashboard staan allerlei overzichten met statistieken over de performance en status van de systemen. Dit dashboard bevat echter heel veel informatie die niet nuttig is voor degene die er naar kijkt. Daarom is er behoefte aan een onderzoek naar de mogelijkheden van Machine Learning om de irrelevante data op het technisch dashboard eruit te filteren.

Onderzoek

Je gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van Machine Learning om irrelevante data uit het technisch dashboard te halen. Dit ga je doen op basis van de huidige dataset in Genius. In je onderzoek houd je rekening met bestaande componenten in bGenius.

Product

Deze opdracht resulteert in een demo applicatie aan de hand van het onderzoek. In deze applicatie wordt het model of algoritme wat in je onderzoek naar voren is gekomen toegepast op het huidige technisch dashboard.

Gezocht profiel

De afstudeerder volgt momenteel HBO- of WO-opleiding Informatica en heeft affiniteit met moderne programmeertechnieken zoals Java, Spring, JPA/Hibernate, CAS, Kafka, SQL, GIT en AngularJS. Ook is de afstudeerder bekend met de Scrum werkmethode.

    CV bestand uploaden:

    Motivatie bestand ulpoaden:

    Voor meer informatie of vragen over deze vacature, kan je telefonisch contact opnemen met Saskia Koster. Dit kan zowel telefonisch (+31 207993162) of per mail(jobs@bgenius.com)